Budovy pracoviska tretieho letiska boli dokončené spoločnosťou Karmod

Najlepší kontajner z Turecka, kontajner novej generácie Karmod, vďaka ktorému bude svet lietať ... S 10,2 miliardami investícií do rozpočtu EÚ a ročnou kapacitou 150 miliónov cestujúcich, po dokončení bude najväčším letiskom nielen v Európe, ale aj na celom svete. Spoločnosť KARMOD úspešne dokončila výrobu a montáž stavieb pre stavbu tohto letiska pozostávajúca z administratívnych a technických kancelárií, refektúry, ubytovní, jedální, pracovísk pre architektov a inžinierov, WC a sprchových buniek, práčovne a skladu. Na prefabrikované konštrukcie bola použitá nová generácia modelu konštrukcie kontajnerov.


WhatsApp

Kontakt

E-mail