Blokové kontajnery

Vysoko technologické, spoľahlivé a úsporné - Kontajnery Karmod novej generácie. Naši špecialisti zaviedli najnovšiu špičkovú technológiu pri výrobe blokových kontajnerov. Teraz všetky parametre blokových kontajnerových konštrukcií dosiahli kvalitatívne novú úroveň: zdokonalená zvuková a tepelná izolácia, jednoduchá montáž a demontáž, zvýšená komfortnosť a hospodárnosť. Blokové kontajnery sú univerzálnym, a v mnohých prípadoch jediným ideálnym riešením: Pre výstavbu stavebných mesteček a pobytových táborov pre robotníkov - najlepšou možnosťou je konštrukcia blokových kontajnerov zo sendvičových panelov. Pokiaľ ide o utečencov, jedinou možnou spásou sú hotové prefabrikované obytné kontajnery. Blokové kontajnery vytláčajú všetky ostatné typy priestorov takmer vo všetkých oblastiach: bezpečnostné stánky, kancelárie, kontrolné body, verejné budovy, sanitárne kontajnery a oveľa viac.


WhatsApp

Kontakt

E-mail