Prefabrikované kasárne a vojenské mestečka

Prefabrikované kasárne a vojenské mestečka

Pre trvalý pokoj na zemi budeme budovať trvanlivé budovy... Pre vojenské stavby sa dostanú do popredia mobilita, nízka hmotnosť, možnosť okamžitej demontáže, stáčanie, presunutie na iné miesto, nasadenie a montáž na mieste. Na tento účel sú ideálne prispôsobené lacné, prefabrikované kasárne a vojenské mestečka, založené na modulárnej štruktúre. Budovy tohto druhu sú využívané ozbrojenými silami NATO, kontingentmi OSN a inými militarizovanými formáciami. Pri výrobe takýchto budov prísne dodržiavame všetky medzinárodné štandardy. Okrem toho môžeme meniť možnosti vykonávania podľa miestnych noriem a potrieb.


WhatsApp

Kontakt

E-mail