Prefabrikované jedálne

Stravovať sa v slušnom mieste ... Prefabrikované jedálne Karmod to lacné, praktické riešenie úloh pre zabezpečenie kvalitného, komfortného stravovania pracovníkov na stavbách, v pobytových táboroch pre robotníkov a stavebných mestečkoch, na rôznych pracovných objektoch, vo výrobe v priemysle. Je to tiež ideálnou alternatívou pre verejné jedálne: prefabrikované kaviarní, reštaurácií, bufety, bistra, kafetéria a to jako v mestských oblastiach, tak i v miestach odpočinku, sanatórií, nemocnícach, vo všetkých verejných objektach. Hlavnou výhodou sú oveľa nižšie náklady v porovnaní s bežnými budovami, montáž v priebehu niekoľkých dní, modularita, mobilita, možnosť rýchlej demontáže, zmeny v projektování, preprava na nové miesto.


WhatsApp

Kontakt

E-mail