Pobytové tábory pre robotníkov / Рracovné Plošiny

Pobytové tábory pre robotníkov / Рracovné Plošiny

Pracovné plošiny pre intenzívnе pracovné tempo... Vieme, čo potrebujú pracovníci pre rýchlu pohodlnú prácu. Naše prefabrikované budovy poskytujú ideálne podmienky pre prácu v pobytových táboroch pre robotníkov a stavebných mestečkoch. Špecifiká práce sa ustanovujé osobitné podmienky na pevnosť a životnosť budov, preto sme rešpektovali všetky medzinárodné štandardy a používali len kvalitné certifikované materiály. Súčasne sa naše produkty líšia v zmysle dostupnosti cien. Modulárna štruktúra umožňuje vo veľmi krátkom čase nasadiť celé mesto a v prípade potreby ho demontovať a presunúť na nový objekt. Naše pobytové tábory pre robotníkov a stavebné mestečka zahŕňajú celý komplex potrebných stavieb s celkovou infraštruktúrou: stavebné centrá, administratívne budovy, budovy pre stavbyvedúceho, ubytovňi pre pracovníkov, stavebné kabíny a prívesy pre pracovníkov, bloky na stravovanie, kuchyňa, modulárne laboratórium, sanitárne bloky, rekreačné miesta odpočinku a voľného času, lekárska jednotka a zdravotné stredisko, modlitebný dom, bufet a kaviareň, sprchové moduly a ďalšie.


WhatsApp

Kontakt

E-mail