F.A.Q.

Ako trvanlivé prefabrikované budovy

Prefabrikované budovy patria do triedy trvanlivých budov, ktorých normatívna doba prevádzkovania je v priemere 50 rokov. Také faktory ako silný vietor, ťažký sneh, nadmerná vlhkosť a nesprávne používanie môžu mať negatívny vplyv na životnosť budovy. Naopak opatrné zachádzanie, pravidelná údržba budovy môžu značne predĺžiť jeho životnosť.

Z akého materiálu sú vyrobené prefabrikované budovy? Aké sú ich vlastnosti?

Prefabrikované budovy Karmod sú vyrábané na moderných zariadeniach podľa technológiе bez zvárania na základe skrutkových spojov. Skrutkové spojenie v porovnaní so zváraním sa považuje za viac odolné v pevnosti, a je viac chránené pred chybami pri výrobe a chybami pri inštalácii. Hlavné materiály použité pri výrobe našich budov su: oceľový plech, expandovaný polystyrén (EPS) a сementotrieskové dosky (CТD). Vo všetkých našich výrobkoch používa sa iba nehrdzavejúci materiál. Stenové panely vzhľadom na viacvrstvové štruktúry majú vysoké izolačné schopnosti. Používame panely dvoch typov: CTD + expandovaný polystyrén + CTD; a Оceľový plech + expandovaný polystyrén + Оceľový plech. Prvky strešného rámu sú vyrábané v našej továrni pre každý projekt osobitne. Sú vyrobené z oceľového plechu na ohýbacích strojích a sú spojené skrutkami. Umiestnenie stojanov a rozperok v strešnej konštrukcie sa určuje našimi inžiniermi podľa štatistických výpočtov, vzhľadom na geografickú polohu a klimatické podmienky miesta, kde bude budova inštalovaná. Ako strešný povlak sa štandardne používajú listy z pozinkovaného oceľového plechu. Na žiadosť zákazníka je možné aplikovať povrchovú úpravu z takýchto materiálov, ako OSB dosky, polyvinylchloridová membrána, kompozitné strechy. Plastové okná a balkónové dvere pozostávajú z dvojitého proskleného profilu. Ako vnútorné dvere sa používajú panelové dvere amerického typu. Všetky elektrické a inštalačné materiály sú certifikované tureckým certifikátom kvality TSE.

Je možné demontovať prefabrikované budovy, prepraviť ich na iné miesto a zmontovať na novom mieste?

Keďže prvky rýchlo montovaných stavieb nie sú upevnené zvarom, ale spojením na skrutkové spoje, môžu byť demontované a prepravované na iné miesto. Len malá časť (maximálne 10%) demontovaných prvkov sa nedá opätovne použiť.

Ako prefabrikované budovy sú odolné voči zemetraseniam a silnému vetru?

Prefabrikované budovy sú odolné proti zemetraseniam s magnitúdom až o 7,5 a rýchlosti vetra až 80 km/h. Vyrábame modulové prefabrikované budovy pre akúkoľvek časť sveta, s prihliadnutím na klimatické podmienky miesta stavby.

Či požadujú technickej údržby prefabrikované budovy?

Tak ako všetky budovy, prefabrikované budovy vyžadujú aj určitú údržbu a starostlivosť. Predovšetkým je potrebné venovať pozornosť na skutočnosť, že prefabrikované budovy pozostávajú z prvkov s heterogénnym materiálom. V dôsledku rozdielov koeficientov tepelnej rozťažnosti materiálov v priebehu času môžu sa vytvárať mikroskopické trhliny. Preto možno budete musieť tieto trhliny pokryť tmelom a čiastočne nafarbiť.

Aké sú zvukové a tepelnoizolačné vlastnosti prefabrikovaných budov?

Vonkajšie stenové panely prefabrikovaných budov Karmod majú 10-centimetrovú vrstvu expandovaného polystyrénu, ktorá v porovnaní s bežnými betónovými budovami poskytuje oveľa vyššiu úroveň tepelnej a zvukovej izolácie. Polystyrén

Akú veľkosť a projektovanie môže mať prefabrikovaná panelová budova?

Prefabrikované budovy môžu mať ľubovoľnú veľkosť a projektovanie. Najmä sú veľmi obľúbené hotové projekty, špeciálne navrhnuté našimi technikmi pre maximálne pohodlie a ergonómiu. V závislosti na obsahu plochy existuje veľké množstvo rôznych typických pôdorysov, počnúc od variantu 1 + 1 až 3 + 1. Spoločnosť Karmod môže vyrábať prefabrikované prvky pre akékoľvek projekty pripravených prefabrikovaných budov.

Aká je doba výroby a montáže prefabrikovanej budovy?

Obvyklá doba výroby štandardnej prefabrikovanéj budovy za normálnych podmienok je jeden týždeň. Pokiaľ sa týka o montáž, v závislosti od poveternostných podmienok náš montážny tím v jednom dni môže vykonávať inštaláciu 20-25 m2 jednoposchodovej budovy a 15-20 m2 dvojposchodovej budovy. Maľovanie budovy v závislosti od plochy je dokončené po 1-3 dňoch. Vďaka správnemu plánovaniu času ste v priebehu jedného mesiaca môžete nasťahovať sa do prefabrikovanej budovy.

Je možné upravovať modifikáciu a zmeniť konfiguráciu prefabrikovaných budov?

Prefabrikované budovy sú vyrábané a montované podľa statických výpočtov založených na základe geografickej polohy a klimatických podmienok na danej lokalite. Preto modifikácia môže byť vykonaná iba v rámci vykonaných výpočtov, aby nedošlo k narušeniu statiky budovy. Pred vykonaním akejkoľvek práce tohto druhu sa poraďte s popredajným servisom a technickou podporou spoločnosti Carmoda.

Aký základ je potrebný pre prefabrikované budovy?

Hrany betónovej plošiny by mali byť od stien budovy vzdialené zo všetkých strán najmenej 30 cm, a sam betón musí byť vyrovnaný pomocou nivelačného prístroja a musí mať hrúbku minimálne 25-30 cm. Kvôli jeho nízkej hmotnosti, prefabrikované budovy nevyžadujú masívny pevný základ, ako napr. pre betónové stavby. Po podpísaní zmluvy klient dostáva plán požadovaného základu. Pred zostavením budovy klient musí pripraviť základ v súlade s plánom, ktorý mu bol vydaný.

Aké sú záručná doba a záručné podmienky pre prefabrikované budovy?

Za podmienok stanovených v našej zmluve, záručná doba na výrobné a inštalačné defekty je jeden rok. Rovnako ako v mnohých ďalších otázkach sme v popredí v oblasti záručného a popredajného servisu. Naša popredajná technicka podpora a servis je vždy s vami.

Aké materiály sa používajú v strešnej konštrukcie prefabrikovaných budov?

Takéto strešné krytiny ako nevyfarbené oceľové trapézové plechy, farebné oceľové trapézové plechy, plechy so vzorom škridlice sa dajú položiť priamo na nosníky alebo na dosky OSB. K dispozícii je návrhy s kompozitnou strechou a sendvičové panely.

Môžu byť splnené dokončovacie práce s keramikou alebo fajanciou v mokrých priestoroch prefabrikovaných budov?

Steny mokrých miestností sú pokryté zelenými sadrokartónovými doskami, odolnými voči vlhkosti, ktoré môžu byť pokryté fajanciou po vrstve tmelu a mriežky. Pred položením keramických dlaždíc na podlahu, je potrebné pokryť podlahu materiálom proti vzlínajúcej vlhkosti a tenkou vrstvou malty, nad ktorou môžete položiť dlažbu.

V ktorých oblastiach Turecka a v ktorých krajinách sveta môžete montovať prefabrikované budovy?

Budujeme naše prefabrikované budovy vo všetkých siedmich okresoch Turecka. Pokiaľ ide o zahraničné krajiny, spoločnosť Karmod vyváža svoje výrobky do viac ako 90 krajín. Vyrábame budovy na základe výpočtov našich odborníkov, berúc do úvahy klimatické a fyzické podmienky miestа stavby budovy.

Či potrebujem povolenie na výstavbu prefabrikovaných budov?

Výstavba prefabrikovaných budov, ako napr. pre betónové stavby, vyžaduje stavebné povolenie. Obráťte sa na oddelenie mestského úradu alebo miestneho oddelenia mestského plánovania a architektúry.

Koľko poschodí môže tvoriť prefabrikovaná budova?

Prefabrikované budovy môžu byť postavené na dvoch poschodiach. Domy založené na LOK (ľahké oceľové konštrukcie) môžu byť postavené v troch poschodiach.

Čo klient je povinný poskytovať na inštaláciu prefabrikovanéj budovy?

Betonovanie suterénu pod domom s výstužnou sieťovinou. Aby sa zabránilo zaplaveniu domu hrúbkа betónu by mala byť 30 cm. Na strane zákazníka tiež ležať aj všetky pozemné, kopacie a vyrovnávacie práce na vyrovnanie a prípravu pozemku, náter podkladu a stien (poter, keramická obkladačka, pórovina, laminát, parkety), pripojeniе do budovy externých sietí a komunikáciе (elektrina, voda, kanalizácia), získavanie povolení. Vykurovacie a chladiace zariadenia (ohrievač, klimatizácia, atď.), zákazník zistí sám. V prípade inštalácie mimo Istanbulu, zákazník znáša náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie tímov montérov a maliarov, dopravy materiálu a transportné poistenie.

Je možné inštalovať prefabrikované budovy na obyčajnú betónovú budovu?

prefabrikované budovy môžu byť umiestnené na vrchole jednopodlažnej budovy, ktorej základ je dostatočne pevný a spoľahlivý. Okrem toho, na streche dolnej budovy by nemal byť komín. Prítomnosť komína v prefabrikovanej budove môže viesť k porušeniu izolácie vlhkosti a môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

Ako v prefabrikovaných budovách sa rieši otázka úpravy teploty (vykurovanie a chladenie).

V zime je možné vykurovať obvyklou kachľovou pecou, klimatizáciou, ohrievačom alebo elektrickým ohrievačom. V lete môžete využiť klimatizáciu.

Ktoré dopravné prostriedky sa prepravujú prefabrikované budovy?

Preprava prefabrikovaných budov je možná prostredníctvom nákladných vozidiel а skriňových automobilov, parníkov, trajektov, vlakov a lietadiel.

Aké sú výhody prefabrikovaných budov?

"prefabrikované budovy majú nasledujúce výhody: - Prefabrikované budovy sú univerzálne, môžu byť prispôsobené na akékoľvek účely a podmienky. - Tieto budovy majú modulárnu štruktúru, tj sú zložené z prefabrikovaných jednotiek, ktoré môžu byť zostavené v ľubovoľnom poradí a tvare, priamo ako súčasti konštruktora, z ktorých sa môže vytvoriť akákoľvek požadovaná konštrukcia. Konfiguráciu je možné zmeniť tak, aby zodpovedala na vznikajúce potreby, modifikovať, zvýšiť, odstrániť nepotrebné moduly. - Rám z ľahkej ohýbanej ocele má nízku hmotnosť a je elastický. Preto takéto budovy v porovnaní s trvalou budovou sú viac odolné voči zemetraseniam, zosuvom pôdy. Nepotrebujú pevných základov. - Prefabrikované budovy je možné prispôsobiť pre akékoľvek klimatické podmienky. - V porovnaní s inými typmi budov, prefabrikované budovy majú vyššiu tepelnú a zvukovú izoláciu. Bezpečné pre životné prostredie. Ich výroba a inštalácia nepoškodzuje životné prostredie. - Je jednoducho dať estetický dizajn od klasiky až po ultramoderný. - Nehorľavé. - Sú mobilné. S ľahkosťou ich môžete opakovane namontovať a demontovať, skladovať alebo prepravovať na nové miesto a ľahko namontovať. "

Aký druh zatepľovani používate pre prefabrikované budovy v miestach s drsným podnebím?

Hrúbka steny a strešných panelov sa upravuje s ohľadom na klimatické podmienky miesta montáže, podľa koeficientov izolácie špecifikovaných v štandarde TS 825.

Čo je potrebné venovať pozornosť pri nákupe prefabrikovaných budov?

"Je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim okolnostiam - Je dôležité vybrať spoľahlivú a serióznu dodávateľskú spoločnosť. - Profesionalita spoločnosti, jej zodpovednosť, firemný charakter, kvalifikácia pracovníkov. - Je nevyhnutné, aby spoločnosť poskytovala neustálu technickú podporu a servis. - Aké materiály a suroviny sa používajú. Či majú všetky materiály potrebné osvedčenia o kvalite. - Navštívte bezprostredne výrobné miesto, porozprávajte sa s oprávnenými osobami spoločnosti. Uistite sa, že sú kompetentné. - Starostlivo preskúmajte podmienky zmluvy. - Či má spoločnosť profesionálne výrobné a montážne tímy. - Či pomáha firma pri riešení problémov po úplnej inštalácii domu. "

Ako sa určí cena prefabrikovanéj budovy?

Náklady na prefabrikovanú budovu tvoria náklady na materiály, takže konečná cena závisí od kvality a hrúbky použitej ocele, hrúbky stien a strechy, materiálu použitého v paneloch, zatepleni strechy, typu a kvality okien. Okrem toho ovplyvňujú cenu typ fasádnej krytiny pre dodatočnú tepelnú izoláciu a typ strešnej krytiny.

Prečo môžem použiť prefabrikované budovy?

Prefabrikované budovy možno použiť takmer na všetko. Tu sú niektoré príklady použitia: obytné budovy, vila, vidiecky chatový dom, rekreačné domy, cenovo dostupné sociálne bývanie, kancelárske priestory, všetky verejné budovy, reprezentativne kancelárie, kontrolné stanovištia, obchody, pavilóny, hotely, ubytovní, administratívne a obytné budovy, stavebné baraky a kabíny, ubytovne pre pracovníkov, továrenské priestory, sklady a stodoly, kúpele, prístrešky, bloky pre domácnosť a všetko, čo príde na myseľ.

Z akého materiálu sa vyrába kabíny a kiosky? Aké sú ich vlastnosti?

"Karmod vyrába kabíny a kiosky štyroch typov: - kabíny zo sklenených vlákien: kompozitný materiál, zvonka pokrytý vrstvou gelcoat, vo forme sklenených vlákien s injektovaným polyesterom a polyuretánom. Vyrobené špičkovou technológiou a poskytujú jednotnú hustotu hmoty zo sklenených vlákien, čo spôsobuje zvýšenú pevnosť a vysoké izolačné vlastnosti materiálu. - ABS kabíny a stánky: my sme prví, ktorí začali v Turecku výrobu kabín z ABS plastu. Medzi dve vrstvy plastu sa zavádza vrstva polyuretánu. Panelové stánky a kabíny: na báze viacvrstvových panelov pozostávajúcich z nasledujúcich vrstiev (od vonkajšej vrstvy po vnútornú vrstvu): oceľový plech + expandovateľný polystyrén PSV + Polyvinylchloridová trapézová deska PVC. Mestské kabíny a stánky: na základe rámu z skriňového profilu, s izolátorom v podobe penivého polystyrénu, s ozdobným lemovaním сementotrieskovými doskami (CТD) z dvoch stran. "

Ako sú kabíny odolné voči vetru?

Za predpokladu, že sú pripevnené k zemi, môžu odolávať nárazom vetra rýchlosťou až 80 km/h.

Či potrebujú kabíny starostlivosť?

Kabíny Karmod veľmi ľahko sa čistia z vonku aj zvnútra. Vnútorný povrch je možné ľahko čistiť pomocou vlhkej handričky a vonkajší povrch môžete vyčistiť kartáčom. V miestach spojov silikón sa môže opotrebovať, v tomto prípade je potrebné jeho opätovne aplikovať. Vyvíjajúce sa škvrny môžu byť umyté štandardnými čistiacimi prostriedkami.

Aká je tepelná a zvuková izolácia v kabíne?

Kabíny Karmod sú odolné voči teplotám v rozsahu od -30 do +60 bez akejkoľvek deformácie. Kabíny môžu byť používané ako obytné priestory, vykurované a chladené pomocou štandardných ohrievačov a klimatizačných jednotiek. Ako tepelná izolácia medzi panelmi sa zavádza 35 mm polyuretánová vrstva s hustotou 40 kg / m3, čo zabezpečuje vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu.

Môžu byť vyrobené kabíny ľubovoľnej veľkosti?

Výroba kabín sa uskutočňuje odlievaním do foriem, preto by veľkosť kabín mala byť v rámci veľkosti foriem. Naša štandardná sada veľkostí zodpovedá takmer všetkým potrebám, ktoré môžu vzniknúť. Sklo-plastové a mestské kabíny je možné vyrábať s rozlohou až do 50 metrov štvorcových.

Koľko ľudí môže bývať vo vašich štandardných kabínach?

V kabínach našich štandardných rozmerov počet ľudí musí sa určovať z výpočtu 2 m2 na osobu. Pred zakúpením kabíny naši špecialisti pomôžu vám urobiť čo najvhodnejšiu voľbu na základe vašich cieľov a potrieb.

Aký základ je potrebný pre kabíny a stánky?

Plošina, na ktorej sa bude inštalovať kabína, by mala byť vyrovnaná s hrúbkou betónu 10 cm. Pre upevnenie kabíny musíte ponechať pozdĺž jej okrajov dostatočný priestor na plošine.

Aké sú záručná doba a záručné podmienky pre kabíny?

Je potrebné dodržiavať prevádzkové pravidlá uvedené v návode na obsluhu, v priložených do kabíny predpisoch, ako aj predpisy uvedené v zmluve. V prípade dodržania týchto podmienok, záručná doba na chyby výroby a montáže je jeden rok.

Ako môžem ovládať teplotu v kabíne?

Tepelná izolácia kabín a tak na najvyššej úrovni. Ak je to potrebné, môžete použiť klimatizačné jednotky, elektrické ohrievače.

Ako sa uskutočňuje dodávka a preprava kabín?

Preprava kabín, v závislosti od ich veľkosti, sa môže uskutočniť prostredníctvom skriňových automobilov a nákladných vozidiel. V zmontovanom stave kabíny sa prepravujú s maximálnou veľkosťou 270x750 cm. Veľké kabíny sa prepravujú v demontovanej podobe, a potom sa na mieste sú namontované odborníkmi Karmod.

Z akých materiálov sa vyrábajú blokové kontajnery? Aké sú ich vlastnosti?

Blokové kontajnery pozostávajú z profilov z nehrdzavejúcej pozinkovanej ocele, spojených dohromady pomocou skrutiek, a naplnené sendvičovými panelmi s izoláciou z expandovateľného polystyrénu EPS. Všetky kovové časti kontajnerov sú vyfarbené podľa technológie farbenia automobilov v sušiacich komorách. Karmod je prvá spoločnosť v Turecku, ktorá používala strešné sendvičové panely s hrúbkou 125 mm. Vďaka 50 milimetrovým stenám, vysokokvalitným dverám a PVC oknám, kontajnery Karmod ušetria až 60% elektrickej energie. Ako základ sa používajú сementotrieskové dosky (CТD), na ktorých sa položí PVC linoleum. Vnútorné dvere sú vyrobené z MDF dosiek. Kontajnery Karmod sú šetrné k životnému prostrediu, pretože pri ich výrobe uvoľňovanie uhlíka do životného prostredia je znížené o 35%.

Nakoľko sú vaše blokové kontajnery odolné voči silnému vetru?

Za predpokladu, že sú pripevnené k zemi, môžu odolať nárazom vetra rýchlosťou až 80 km/h. Konštrukcie z niekoľkých blokových kontajnerov sa majú montovať len po predbežných statických výpočtoch našich inžinierov, berúc do úvahy rýchlosť miestneho vetra.

Či potrebujú blokové kontajnery starostlivosť

Pri správnom dodržaní všeobecných pravidiel prevádzky, blokový kontajner nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť, s výnimkou prípadu, že môže byť potrebné obnoviť tmel na oknách a dverách.

Aké sú tepelné a zvukotesné vlastnosti blokových kontajnerov?

Stenové sendvičové panely SIP a použité prvýkrát v Turecku 125 mm strešné panely, poskytujú vysokú úroveň tepelnej a zvukovej izolácie. V porovnaní s analógmi naše kontajnery majú vyššie izolačné vlastnosti, čo im umožňuje ušetriť až 60% lektrickej energie. Kontajnery novej generácie Karmod vám pomôžu ušetriť peniaze.

Aké sú rozmery a pôdorysy blokových kontajnerov, ktoré môžete vyrobiť?

Na základe potrieb ľudí a medzinárodných logistických štandardov sme pripravili mnoho možností pôdorysov a veľkosti. Spolu s klasickou veľkosťou 230x595 cm, spoločnosť Karmod začala prvýkrát na svete výrobu kontajnerov 3x7, ktoré je možné štandardne prepravovať v rozobranej podobe v špeciálnom balení. Takže dostanete o 7 m2 plochy viac ako zvyčajne.

Aký základ je potrebný pre blokové kontajnery?

Miesto, kde bude blokový kontajner nainštalovaný, by malо byť vyrovnanе s hrúbkou betónu 10 cm. Na upevnenie blokovécho kontajnera sa odporúča ponechať pozdĺž jeho okrajov dostatok miesta na stavenisku. Pre základňu sa neodporúča prekročiť obmedzenie konfigurácii a materiálov uvedených v návode. Nepoužívajte také nespoľahlivé podpery ako nosníky alebo dosky.

Aká je záručná doba a podmienky záruky pre blokové kontajnery?

Je potrebné dodržiavať prevádzkové pravidlá, uvedené v pokynoch priložených do blokového kontajneru, ako aj podmienky predpísané v zmluve. Ak sú tieto podmienky splnené, záručná doba na chyby výroby a inštalácie je jeden rok.

Ako môžem regulovať teplotu v blokových kontajneroch?

Tepelna izolácia blokových kontajnerov a tak na najvyššej úrovni. Ak je to potrebné, môžete použiť klimatizačné jednotky, elektrické ohrievače.

Ako sa vykonáva dodávka a preprava blokových kontajnerov. Koľko blokových kontajnerov umiestňujú sa v rôznych druhoch dopravy?

Prepravu blokových kontajnerov v závislosti od veľkosti je možné vykonať pomocou štvornápravových nákladných vozidiel а skriňových automobilov. Vďaka unikátnemu vývoju firmy Karmod demontované blokové kontajnery v špeciálnom balení teraz možné prevážať vo väčších množstvách. Karmod je jediná značka, ktorá vyrába kontajnery veľkosti 3x7. V jedno dodávkové auto môžete umiestniť 12 takýchto blokových kontajnerov.


WhatsApp

Kontakt

E-mail